23.ledna 2022
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Dnes má svátek Zdeněk zítra Milena

Obecní úřad

Základní informace o obci

Základní informace o obci Horní Štěpánov dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Oficiální název

Obec Horní Štěpánov

2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č. 128/2000 Sb.

3. Organizační struktura

Více na zde

4. Kontaktní spojení

Horní Štěpánov 326
798 47 Horní Štěpánov
Tel: 582 391 032
E-mail: obechornistepanov@tiscali.cz
Webová adresa: www.hornistepanov.cz

5. Případné platby můžete poukázat

5229-701/0100

6. IČO

00288250

7. DIČ

CZ00288250

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

Lze získat na OÚ Horní Štěpánov

9. Žádosti o informace

Místo - OÚ Horní Štěpánov, 798 47 Horní Štěpánov 326

Způsob:

 • ústně (osobně či telefonicky)
 • písemně (individuální podání na formuláři zpracovaném OU, elektronickou poštou prostřednictvím Internetu)

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese Obecní úřad, Horní Štěpánov 326, 798 47 (elektronicky: obechornistepanov@tiscali.cz), nebo ústně. Na ústní žádost poskytne obecní úřad v jednoduchých záležitostech ústní informaci. Ústně podaná žádost však nemůže být podkladem pro vydání rozhodnutí ve správním řízení. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta, nebo ji žadatel nepovažuje za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Na písemnou žádost odpoví obecní úřad písemně. Lhůta pro poskytnutí informace je 15 dní (§ 14 odst. 3 písm. c zákona). Lhůta je ze strany úřadu splněna, když je odpověď ve lhůtě předána k poštovní přepravě. Obecní úřad může lhůtu pro poskytnutí informace prodloužit o 10 dnů v případech, uvedených v § 14 odst. 5 pod písmeny a) až c) zákona. O prodloužení lhůty i o jejích důvodech bude OÚ žadatele informovat před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmé:

 1. komu je určena
 2. kdo ji podává (jméno, příjmení, u právnických osob název a adresa)

Písemná žádost:

 1. musí být srozumitelná
 2. musí z ní být zřejmé, jaká informace je požadována
 3. nesmí být formulována příliš obecně

Pokud žádost tyto požadavky nesplňuje, vyzve obecní úřad žadatele do 7 kalendářních dnů od jejího podání, aby žádost upřesnil a upozorní jej, že nedostane-li odpověď do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy byla žádost podána, rozhodne o odmítnutí žádosti.

Obecní úřad poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od upřesnění žádosti:

 1. písemně
 2. nahlédnutím do spisu
 3. pořízením kopie
 4. na paměťových médiích

Nelze-li písemné žádosti vyhovět a nebyla-li žádost odložena, vydá OÚ rozhodnutí o zamítnutí žádosti (§ 15 odst. 1 zákona), které se doručuje do vlastních rukou žadatele (§ 15 odst. 3 zákona). Pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti obecního úřadu, OÚ žádost odloží a do 3 kalendářních dnů od doručení žádosti tuto skutečnost sdělí žadateli. Nebyla-li ve stanovené lhůtě 15 dnů informace poskytnuta ani vydáno rozhodnutí (§ 15 odst. 1), má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí o odepření žádosti (§ 15 odst. 4 zákona). Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným obecnou úpravou správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pokud nestanoví jiný postup zvláštní zákon (např. zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů) nebo nejde o samostatnou zvláštní úpravu (např. zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů)

12. Formuláře

13. Návody po řešení nejrůznějších životních situací

Lze získat na Portálu veřejné zprávy

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Aktuální sazebník ke stažení

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací


Obecní úřad

 • (tel)  582 391 032
 • (eml)  obechornistepanov@tiscali.cz

Úřední hodiny

 • Pondělí: 7:00 - 12:00
 • Úterý: zavřeno
 • Středa: 12:00 - 17:00
 • Čtvrtek: zavřeno
 • Pátek: zavřeno

 
Návštěvy:  • Dnes: